Změny ve veřejné dopravě

Částečné i úplné uzavírky v Určicích – ZMĚNA

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
11. 3. 2019 - 30. 6. 2019

Částečné i úplné uzavírky v Určicích - ZMĚNA

Z důvodu urychlení stavebních prací v Seloutkách dochází ke zkrácení termínu výlukových jízdních řádů a úpravě obsluhy zastávky Určice,pošta od 20.5.2019.

Termín uzavírek: od 11.3. do 30.6.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky 780409 a 780410 dopravce FTL a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Z důvodu výstavby kanalizace v obci Určice budou na území obce probíhat částečné i úplné uzavírky místních komunikací i silnic 3. třídy, které jsou rozloženy do několika termínů:

11.3.2019 – 29.3.2019 úplná uzavírka místní komunikace parc. č. 1887/2
– úsek mimo vedení autobusových linek.
 
1.4.2019 – 31.5.2019 částečné uzavírky silnic III/37766, III/4332
– úsekem bude umožněn průjezd autobusovým linkám vždy po volné polovině vozovky.
 
1.4.2019 – 14.6.2019 úplná uzavírka sil. III/37762 průtah Určicemi směr Seloutky (pro autobusové linky platí jen do 30.4.2019, od 1.5.2019 se vedení linek mění vlivem následující uzavírky!)
– úsekem stavby bude umožněn průjezd autobusovým linkám, které budou vedeny ve stávající trase. Všechny autobusové zastávky budou obslouženy.
 
1.5.2019 – 30.6.2019 úplná uzavírka místní komunikace od Mateřské školy k Hasičské zbrojnici
– úsekem nebude umožněn průjezd autobusovým linkám, které budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze zastávky Určice,hřbitov na silnici III/37762 (průtah obcí a současně stavební úsek) směr Seloutky.
Zastávka Určice,pošta bude zrušena bez náhrady již od 29.4.2019 v souvislosti se započatou uzavírkou v Seloutkách – 2.etapa.
S platností od 20.5.2019 dochází k obnovení obsluhy zastávky Určice,pošta. 
V závislosti dalšího postupu stavebních prací bude tato zastávka obousměrně přemístěna k náhradnímu označníku v blízkosti hasičské zbrojnice. Cestující budou o tomto předem informováni.