Změny ve veřejné dopravě

Částečné i úplné uzavírky v Oseku nad Bečvou

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
14. 9. 2020 - 31. 10. 2020

Částečné i úplné uzavírky v Oseku nad Bečvou

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k částečné uzavírce silnice I/47 (průtah obcí) a úplné uzavírce III/43419 (směr Oldřichov) a III/43612 (směr Veselíčko) v obci Osek nad Bečvou.

Termín uzavírky: od 14.9. do 31.10.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920516, 920517, 920518 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 14.9. – 23.9.2020, 21.10. – 31.10.2020 – frézování, přípravné a dokončovací práce v rámci úseku Etapy 1 a 2 (silnice I/47 – průtah obcí)

Uvedenými úseky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky ve stavebním úseku.

Obsluha zastávek bude zachována s tím, že může být krátkodobě omezena, dle postupu frézovací kolony. Nástup nebo výstup cestujících bude umožněn stavbou v nejbližších možných místech u dotčených zastávek v obci.

Silniční provoz bude upravený přechodným dopravním značením nebo řízený semafory.


V termínu 21.9. – 27.9.2020 Etapa 1pravý jízdní pruh I/47 (směr od Přerova do centra obce ke kostelu)

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo stavebního úseku.

Ve stavebním úseku řízeným semafory se nachází zastávka Osek n.Bečvou,škola, která bude přemístěna následovně:

Zastávka Osek n.Bečvou,škola směr Lipník n. B. bude přemístěna o cca 160 m vpřed k náhradnímu označníku.

Zastávka Osek n.Bečvou,škola směr Přerov bude přemístěna o cca 200 m vzad k náhradnímu označníku.

 

V průběhu pokládky finální obrusné vrstvy dojde ke krátkodobému omezení obsluhy některých zastávek nebo budou přemístěny do náhradního prostoru:

Zastávka Osek n.Bečvou,rest.Horák směr Lipník n. B. bude obsluhována s tím, že až během pokládky finální obrusné vrstvy nebude obsluhována s náhradou v zastávce Osek n.Bečvou,rest.Osečankapředpoklad 25.9.2020.

Zastávka Osek n.Bečvou,rest.Osečanka směr Lipník n. B. bude obsluhována s tím, že až během pokládky finální obrusné vrstvy nebude obsluhována s náhradou v zastávce Osek n.Bečvou,školapředpoklad 25.9. – 27.9. 2020.


V termínu 28.9. – 5.10.2020 Etapa 1levý jízdní pruh I/47 (směr od kostelu v centru obce do Přerova)

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo stavebního úseku.

Ve stavebním úseku řízeným semafory se nachází zastávka Osek n.Bečvou,škola, která bude přemístěna následovně:

Zastávka Osek n.Bečvou,škola směr Lipník n. B. bude přemístěna o cca 160 m vpřed k náhradnímu označníku – od 6.10.2020 cca od 8:00 hod. se zastávka vrací zpět k původnímu označníku

Zastávka Osek n.Bečvou,škola směr Přerov bude přemístěna o cca 200 m vzad k náhradnímu označníku – od 6.10.2020 cca od 8:00 hod. se zastávka vrací zpět k původnímu označníku

 

V průběhu pokládky finální obrusné vrstvy dojde ke krátkodobému omezení obsluhy některých zastávek nebo budou přemístěny do náhradního prostoru:

Samotná pokládka ve směru od křižovatky na Veselíčko-včetně po základní školu bude probíhat v náhradním termínu – sobota 10.10.2020.

Zastávka Osek n.Bečvou,rest.Horák směr Přerov bude obsluhována s tím, že až během pokládky finální obrusné vrstvy nebude obsluhována s náhradou v zastávce Osek n.Bečvou,rest.Osečanka hotovo.

Zastávka Osek n.Bečvou,rest.Osečanka směr Veselíčko bude obsluhována s tím, že až během pokládky finální obrusné vrstvy nebude obsluhována s náhradou v zastávce Osek n.Bečvou,školapředpoklad 2. 10. 2020.

 

V sobotu 10.10.2020 – pokládka finální obrusné vrstvy v křižovatce I/47 s III/43612 (směr Veselíčko) a dále směr základní škola

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky 920516, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Osek n.Bečvou,točna po I/47 Lipník n. B. – II/437 Trnávka – III/43623 Dolní Újezd – III/43610 Tupec, Veselíčko – místní komunikace okolo hřbitova s napojením na III/43612 a dále ve své trase směr Staměřice.

Zastávka Osek n.Bečvou,škola směr Lipník n. B. bude obsluhována spoji ve směru Staměřice u náhradního označníku.

Zastávka Osek n.Bečvou,škola směr Přerov bude obsluhována spoji ve směru Přerov u náhradního označníku.


V termínu 6.10. – 12.10.2020 Etapa 2pravý jízdní pruh I/47 (směr od kostelu v centru obce do Lipníku n. B.)

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo stavebního úseku.

 

V průběhu pokládky finální obrusné vrstvy dojde ke krátkodobému omezení obsluhy některých zastávek nebo budou přemístěny do náhradního prostoru:

Linka 920516 nebude obsluhovat zastávku Osek n.Bečvou,točna a Osek n.Bečvou,škola s náhradou v náhradní zastávce na silnici III/43612 v blízkosti restaurace Osečanka – předpoklad 9.10. – 11.10.2020.

Linka 920517 nebude obsluhovat zastávku Osek n.Bečvou,točna směr Lipník n. B. s náhradou v zastávce Osek n.Bečvou,školapředpoklad 9.10.2020.

 

V úterý 20.10.2020 od 11:00 do 13:45 hod. (předpoklad dle počasí) – pokládka finální obrusné vrstvy v křižovatce I/47 a III/43419 směr Oldřichov

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčené linky 920518 (spoje č. 9 odj. ve 13:35 hod. z Lipníka n. B. a spoj č. 10 odj. ve 12:20 hod. z Přerova), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Oldřichov,náves dále po III/43419 na točnu, kde se otočí a po III/434319 zpět do Sušic – II/434 Nové Dvory – II/437 Lipník n. B. – II/437A s obsluhou zastávky Lipník n.Bečvou,Komenského-škola – ul. Svat. Čecha do zastávky Lipník n.Bečvou,aut.st.

Zastávky Osek n.Bečvou,rozc.Oldřichov; Lipník n.Bečvou,Osecká-škola nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Lipník n.Bečvou,Novosady bude nahrazena zastávkou Lipník n.Bečvou,Komenského-škola.


V termínu 13.10. – 20.10.2020 Etapa 2levý jízdní pruh I/47 (směr od Lipníku n. B. do centra obce ke kostelu)

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům dotčených linek po volné části vozovky okolo stavebního úseku.

Z důvodu nemožnosti bezpečného najetí z točny do jízdního pruhu nebude po celou dobu linka 920516 obsluhovat zastávku Osek n.Bečvou,točna a Osek n.Bečvou,škola s náhradou v náhradní zastávce na silnici III/43612 v blízkosti restaurace Osečanka.

V průběhu pokládky finální obrusné vrstvy dojde ke krátkodobému omezení obsluhy některých zastávek nebo budou přemístěny do náhradního prostoru:

Zastávka Osek n.Bečvou,točna směr Veselíčko nebude obsluhována linkou 920517 s náhradou v zastávce Osek n.Bečvou,školapředpoklad 16.10.2020.