Změny ve veřejné dopravě

Částečné a úplné uzavírky silnice III/36915 v obci Ruda n.M. – Hostice

Změna v autobusové dopravě
4. 9. 2019 - 25. 10. 2019

Částečné a úplné uzavírky silnice III/36915 v obci Ruda n.M. – Hostice

Z důvodu rekonstrukce vozovky po vybudování splaškové kanalizace a ČOV bude omezený silniční provoz na silnici III/36915 v obci Hostice u Rudy nad Moravou i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 4.9. do 25.10.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930202 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika etap:

E0          od   4.  9.2019 do 26. 9.2019 – částečné uzavírky BUS bez omezení
E1 a E3 od 26.  9.2019 do   9.10.2019 – úplná uzavírka včetně BUS
E1 a E3 od 10.10.2019 do 20.10.2019 – úplná uzavírka BUS bez omezení
E1 a E3 od 21.10.2019 do 25.10.2019 – úplná uzavírka včetně BUS
E2         od 10.10.2019 do 20.10.2019 – úplná uzavírka včetně BUS s využitím objízdné trasy po místní komunikaci okolo ZD

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Etapa E0 od 4.9.2019 do 26.9.2019

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky vždy po volné části vozovky, okolo „posuvného pracovního místa“.

Všechny autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

Etapa E1 a E3 od 26.9.2019 do 9.10.2019 a od 21.10.2019 do 25.10.2019

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou obousměrně v úseku Ruda n.M. – Štedrákova Lhota ukončeny / případně vypraveny v / ze zastávce Ruda n.Mor.,žel.st. Odjezdy z uvedené zastávky směr Šumperk budou dodržovány dle platného jízdního řádu.

Autobusové zastávky v tomto úseku nebudou obsluhovány bez náhrady: Tzn. Ruda n.Mor.,Hostice,dol.zast.; Ruda n.Mor.,Hostice,has.zbroj.; Ruda n.Mor.,Hostice,kartáčovna; Ruda n.Mor.,Hostice,Na drahách; Ruda n.Mor.,Hostice,Pusté; Ruda n.Mor.,Štědrákova Lhota,dol.zast.; Ruda n.Mor.,Štědrákova Lhota,Lesanka; Ruda n.Mor.,Štědrákova Lhota,konečná.

 

Etapa E1 a E3 od 10.10.2019 do 20.10.2019

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky vždy po volné části vozovky.

Všechny autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

 

Etapa E2 od 10.10.2019 do 20.10.2019

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou v Hosticích vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Ruda n.Mor.,Hostice,dol.zast. po souběžné místní komunikaci okolo místního ZD s výjezdem zpět na silnici III/36915 před zastávkou Ruda n.Mor.,Hostice,kartáčovna a dále směr Štědrákova Lhota.

Autobusová zastávka Ruda n.Mor.,Hostice,has.zbroj. nebude obsluhována bez náhrady.

  

Uvedené změny v obslužnosti jednotlivých zastávek budou zveřejněny formou Přepravního opatření na autobusových zastávkách.