Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplné uzavírky silnic v obci Seloutky

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
30. 8. 2021 0:00 - 19. 12. 2021 23:00

Částečná a úplné uzavírky silnic v obci Seloutky

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky po proběhlé výstavbě kanalizace dojde k úplné uzavírce silnice III/37762 a k úplné a částečné uzavírce silnice III/37771 v obci Seloutky.

Termín uzavírky: od 30. 8. 2021 do 21. 11. 19. 12. 2021 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780409 a 780410 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do čtyř termínů a úseků:

30. 8. 2021 – 16. 10. 2021 úplná uzavírka III/37762 ve směru od Určic po křižovatku ke kapli  včetně BUS

17. 10. 2021 – 24. 10. 2021 úplná uzavírka III/37762 od křižovatky s místní komunikací u domu č. p. 111 po křižovatku ke kapli  včetně BUS

25. 10. 2021 – 19. 12. 2021 úplná uzavírka III/37762 od kaple po křižovatku s místní komunikací u domu č. p. 131 na silnici III/37771 včetně BUS

20.   9. 2021 – 30.   9. 2021 částečná uzavírka III/37771 směr Prostějov  mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 30. 8. 2021 –  16. 10. 2021 úplná uzavírka III/37762 ve směru od Určic po křižovatku ke kapli – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které se po obsluze zastávky Seloutky otočí v prostoru u místní kaple a budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/37762 – III/37771 – III/37766 Určice s obsluhou zastávky Určice,hřbitov a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Určice,pošta nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.


V termínu 17. 10. 2021 – 24. 10. 2021 úplná uzavírka III/37762 od křižovatky s místní komunikací u domu č. p. 111 po křižovatku ke kapli – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny ze zastávky Určice,pošta po silnici III/37762 Seloutky a dále obousměrnou objízdnou trasou – u domu č. p. 111 vpravo na místní komunikaci s obsluhou náhradní zastávky Seloutky – po místní komunikaci s odbočením vpravo na III/37771 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Seloutky nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna k náhradním označníkům umístěným na místní komunikaci před RD č. p. 47 a č. p. 110.


V termínu 25. 10. 2021 – 19. 12. 2021 úplná uzavírka III/37762 od kaple po křižovatku s místní komunikací u domu č. p. 131 na silnici III/37771 – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny stejně jako v předchozím termínu: ze zastávky Určice,pošta po silnici III/37762 Seloutky a dále obousměrnou objízdnou trasou – u domu č. p. 111 vpravo na místní komunikaci s obsluhou náhradní zastávky Seloutky – po místní komunikaci s odbočením vpravo na III/37771 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Seloutky nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna k náhradním označníkům umístěným na MK před RD č. p. 47 a č. p. 110.


V termínu 20. 9. 2021 – 30. 9. 2021 částečná uzavírka III/37771 – mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice III/37771 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a semafory.

V úseku dopravního omezení se nenachází žádná autobusová zastávka. 


Na zmíněné linky budou v průběhu prvního termínu vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.