Změny ve veřejné dopravě

Částečné a úplné uzavírky silnic II/444, III/4441 a III/4446 v Mohelnici

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
15. 3. 2021 0:00 - 31. 7. 2021 23:00

Částečné a úplné uzavírky silnic II/444, III/4441 a III/4446 v Mohelnici

Z důvodu výstavby nové okružní křižovatky v blízkosti hřbitova dojde k přechodné úpravě provozu a uzavírkách na silnicích II/444, III/4441 (směr Moravičany) a III/4446 v Mohelnici.

Termín uzavírky: od 15.3. 30.3. (odloženo) do 31.7.2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932275, 932284, 933241, 933242, 933245, 933250, 933251, 933252, 933253 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap, při kterých bude docházet ke změně vedení silničního provozu v úseku stavby okružní křižovatky. Termíny jednotlivých etap budou bohužel upřesňovány v průběhu stavby!

 

V termínu od 30.3. do 20.4.2021 Etapa I., fáze 1 nebude umožněn obousměrný průjezd křižovatkou ve směru od hřbitova silnice III/4446 ul. Družstevní na silnici II/444, ale bude umožněn obousměrný průjezd křižovatkou pouze po silnici II/444 v přímém směru dvěma jízdními pruhy s možností odbočení na silnici III/4441 směr žel. st. v Mohelnici nebo Moravičany, kde bude silniční provoz vedený po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

Spoje zmíněných autobusových linek budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice III/4446 ul. Družstevní – okružní křižovatka – ul. Družstevní (okolo fy Hella) – II/444 (obchvat) a dále po silnici II/444 směr Stavenice / Úsov, případně s odbočením na III/4441 směr Moravičany (linky 933245 a 933250) nebo po III/4446a ul. Nádražní do zastávky Mohelnice,žel.st. a dále ve svých trasách.

Zastávka Mohelnice,hřbitov nebude linkami 933242 a 933250 obsluhována bez náhrady.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou může docházet k jejich zpoždění přibližně 5 min.


V termínu od 21.4.2021 začne Etapa I., fáze 2 nebude umožněn obousměrný průjezd křižovatkou ve směru od hřbitova silnice III/4446 ul. Družstevní na silnici II/444, ale bude umožněn obousměrný průjezd křižovatkou po silnici II/444 v přímém směru pouze jedním jízdním pruhem (silniční provoz bude řízený SSZ) s vyloučením možnosti odbočení na silnici III/4441 směr žel. st. v Mohelnici nebo Moravičany.

Spoje zmíněných autobusových linek budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice III/4446 ul. Družstevní – okružní křižovatka – ul. Družstevní (okolo fy Hella) – II/444 (obchvat) a dále po silnici II/444 směr Stavenice / Úsov, nebo s odbočením na III/4446a ul. Nádražní (okolo ČS LPG) s případnou obsluhou zastávky Mohelnice,žel.st. a dále po III/4446a ul. Nádražní na III/4441 směr Moravičany (linky 933245 a 933250), nebo spoje dotčených linek (933241, 933242, 933251, 933252, 933253), které končí / začínají v zastávce Mohelnice,žel.st. budou dále pokračovat manipulační jízdou po III/4446a ul. Družstevní na odstavnou plochu za domem č. p. 9, kde se otočí a stejnou trasou zpět na II/444.

Zastávka Mohelnice,hřbitov nebude linkami 933242 a 933250 obsluhována bez náhrady.

V důsledku řízení silničního provozu semafory a objízdné trasy dochází k výraznému zpoždění některých spojů dotčených linek v takové míře, že dochází k přerušení přestupových vazeb na další autobusové, ale i vlakové linky. S platností od 10. 5. 2021 dojde k zavedení výlukových jízdních řádů na linkách 933242 a 933251, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz níže pod článkem.


V termínu Etapa II. nebude umožněn obousměrný průjezd křižovatkou ve směru od hřbitova silnice III/4446 ul. Družstevní na silnici II/444, ale bude umožněn obousměrný průjezd nově vybudovanou částí okružní křižovatky po silnici II/444 v přímém směru pouze jedním jízdním pruhem (silniční provoz bude řízený SSZ) s vyloučením možnosti odbočení na silnici III/4441 směr žel. st. v Mohelnici nebo Moravičany.

Spoje zmíněných autobusových linek budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice III/4446 ul. Družstevní – okružní křižovatka – ul. Družstevní (okolo fy Hella) – II/444 (obchvat) a dále po silnici II/444 směr Stavenice / Úsov, nebo s odbočením na III/4446a ul. Nádražní (okolo ČS LPG) s případnou obsluhou zastávky Mohelnice,žel.st. a dále po III/4446a ul. Nádražní na III/4441 směr Moravičany (linky 933245 a 933250), nebo spoje dotčených linek (933241, 933242, 933251, 933252, 933253), které končí / začínají v zastávce Mohelnice,žel.st. budou dále pokračovat manipulační jízdou po III/4446a ul. Družstevní na odstavnou plochu za domem č. p. 9, kde se otočí a stejnou trasou zpět na II/444.

Zastávka Mohelnice,hřbitov nebude linkami 933242 a 933250 obsluhována bez náhrady.

V důsledku řízení silničního provozu SSZ a objízdné trasy může docházet ke zpoždění spojů zmíněných linek přibližně 7 min.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 251Linka 242