Změny ve veřejné dopravě

Částečné a úplné uzavírky na silnici III/4377 v obci Jezernice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 4. 2021 0:00 - 31. 8. 2021 23:00

Částečné a úplné uzavírky na silnici III/4377 v obci Jezernice

Z důvodu stavebních prací na rozšíření kanalizační sítě dojde k částečným a úplným uzavírkám na silnici III/4377 v obci Jezernice.

Termín uzavírky: od 1.4. do 31.8.2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraj 920520, 920521, 920531 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika úseků a termínů:

1 situace          1.4.2021 – 14.4.2021  částečná uzavírka

2 situace        15.4.2021 –  4.5.2021   částečná uzavírka

3 situace          5.5.2021 – 10.5.2021   částečná uzavírka

4 situace        10.5.2021 – 17.5.2021   částečná uzavírka

5 – 11 situace 18.5.2021 –  31.8.2021  (sloučení termínů) uzavírky si vyžádají omezení BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Po posouzení všech poskytnutých informací k plánované stavební akci, mělo by dojít k omezení spojů zmíněných linek pouze v termínech situací č. 5 – 11, kdy nebude možné vedení spojů po silnici III/4377 a současně odbočení ze  silnice III/4377 na přilehlou autobusovou točnu u pošty.

Spoje zmíněných linek, které projíždí obcí, budou odkloněny na navrženou objízdnou trasu po místní komunikaci okolo kulturního domu se zpětným napojením na silnici III/4377.

Spoje zmíněných linek, které přijíždí do obce ve směru od silnice I/47 po silnici III/4377 a otáčí se na autobusové točně u pošty, budou v termínech situací č. 5 – 11 zkráceny do zastávky Jezernice,rozc. a otáčení autobusy provedou v křižovatce místní komunikace za zastávkou.

Spoj zmíněné linky, který přijíždí do obce ve směru od Podhoří po silnici III/4377 a otáčí se na autobusové točně u pošty, bude v termínech situací č. 5 – 11 vedený po objízdné trase po místní komunikaci okolo kulturního domu a otáčení autobus provede v křižovatce místní komunikace před zastávkou Jezernice,rozc.


V termínech částečných uzavírek v situacích č. 1, 2, 3, 4

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením nebo řízený semafory.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původní poloze bez omezení.


V termínech úplných uzavírek v situaci č. 5 až 11

V průběhu těchto termínů bude silniční provoz odkloněný ze silnice III/4377 na místní komunikaci okolo kulturního domu, a nebude ani umožněn příjezd a otáčení BUS na autobusové točně u pošty.

Spoje zmíněných linek, které projíždí obcí Jezernice budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Jezernice,rozc. – dále po III/4377 – přes most vlevo na III/4374 (směr Loučka) – vpravo na místní komunikaci okolo kulturního domu s obsluhou náhradní zastávky Jezernice,kostel – dále po místní komunikaci a u mostu s napojením zpět na III/4377 a dále směr Podhoří.

Zastávka Jezernice,kostel nebude těmito spoji obsluhována v původní poloze, ale bude obousměrně přemístěna na parkoviště před kulturním domem (č. p. 12) k náhradnímu označníku.

 

Spoje č. 4 a 5 linky 920520 a spoje č. 10, 2, 3, 9 linky 920521, které se otáčí v obci Jezernice na autobusové točně u pošty, budou zkráceny pouze do zastávky Jezernice,rozc., za kterou se v prostoru křižovatky místní komunikace otočí a budou pokračovat zpět směr silnice I/47.

Zastávka Jezernice,kostel nebude těmito spoji obousměrně obsluhována.

 

Spoj č. 5 linky 920531, který přijíždí do obce Jezernice ve směru od Podhoří bude vedený po objízdné trase ze silnice III/4377 – vpravo na místní komunikaci okolo kulturního domu – vlevo na III/4374 (směr od Loučky) – přes most zpět na III/4377 do prostoru křižovatky místní komunikace, kde se otočí a stejnou trasou zpět s obsluhou náhradní zastávky Jezernice,kostel na místní komunikaci okolo kulturního domu a dále směr Podhoří.

Zastávka Jezernice,kostel nebude tímto spojem obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na parkoviště před kulturním domem (č. p. 12) k náhradnímu označníku.