Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka v obci Maletín

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
13. 4. 2020 - 13. 7. 2020

Částečná uzavírka v obci Maletín

Z důvodu rekonstrukce autobusových zastávek u obecního úřadu dojde k částečné uzavírce na silnici III/31519 v obci Maletín.

Termín uzavírky: od 13.4. do 13.7.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932276, 933241 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce prostorů stávající zastávky Maletín,rest. v obou směrech, která znemožní obsluhu zastávky v původních polohách.

Zastávka Maletín,rest. bude obousměrně přemístěna k náhradním označníkům v blízkosti stávajících zastávek, cca o 30 m vpřed.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách dle platných jízdních řádů.