Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/446 v obci Libina

Změna v autobusové dopravě
8. 3. 2021 - 30. 6. 2021

Částečná uzavírka silnice II/446 v obci Libina

Z důvodu pokračující výstavby chodníků dojde k částečné uzavírce silnice II/446 v obci Libina.

 Termín uzavírky: od 8.3. do 30.6.2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890325 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 930204, 950157 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek vždy po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávek Libina,SvazarmLibina,u kříže (obsluhují linky 890325 a 930204), které budou na dobu nezbytně nutnou přemístěny k náhradním označníkům dle potřeby stavby – ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.