Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka ulice Skalička v Zábřehu

Změna v autobusové dopravě
16. 8. 2021 0:00 - 14. 11. 2021 23:00

Částečná uzavírka ulice Skalička v Zábřehu

Z důvodu stavebních prací na vodovodním řadu dojde k částečné uzavírce silnice III/31519, ul. Skalička v Zábřehu.

Termín uzavírky: od 16. 8. 2021 do 14. 11. 2021

 Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932276, 932294, 936001, 936002 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy stávající zastávky Zábřeh,Skalička,hřbitov  (směr do Zábřehu), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

 

Stavbou bude dotčena i křižovatka silnic III/31519 ul. Skalička s III/31526 ul. Skalička, kudy jsou vedeny i manipulační jízdy autobusů linek 936001 a 936002 MHD Zábřeh, které po odbavení konečné zastávky Zábřeh,Skalička,rozc. pokračují zmíněnou křižovatkou vpravo na silnici III/31519 ul. Skalička do křižovatky s MK ul. Humenec „u dřevěného kříže“, kde se otočí a stejnou trasou pokračují zpět do nástupní zastávky Zábřeh,Skalička,rozc. v opačném směru.