Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka ulic Čechova a Šířava v Přerově

Změna v autobusové dopravě
9. 8. 2021 0:00 - 14. 11. 2021 23:00

Částečná uzavírka ulic Čechova a Šířava v Přerově

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci parovodu na horkovod dojde k částečné uzavírce ulic Čechova a Šířava v Přerově.

Termín uzavírky: od 9. 8. 2021 do 15. 10. 2021 14. 11. 2021 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920503, 920941, 920943 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. a 920515, 920518, 920522, 920523, 920930 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří úseků:

Etapa 1: část ul. Čechova (od okružní křižovatky okolo ZUŠ) a Bayerova

Etapa 2: část ul. Čechova (omezení obsluhy zastávky Přerov,Čechova EMOS)

Etapa 2: ul. Bayerova a Kozlovská – mimo vedení BUS VLD 

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem ul. Čechova bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

 

V průběhu realizace „Etapa 1: část ul. Čechova (od okružní křižovatky okolo ZUŠ)“ bude umožněna obsluha stávající zastávky Přerov,Čechova EMOS v původní poloze bez omezení.

 

S platností od 1. 9. 2021 v průběhu realizace „Etapa 2: část ul. Čechova“ dojde k omezení obsluhy stávající zastávky Přerov,Čechova EMOS (ve směru na autobusovou stanici), která bude po dobu stavby přemístěna cca o 60 m zpět ve směru jízdy k náhradnímu označníku.


Uvedeným úsekem ul. Čechova jsou vedeny i linky 943941 dopravce ARRIVA MORAVA a.s. a 947941 dopravce Transdev Morava s.r.o., které budou trasovány za stejných, výše uvedených podmínek.