Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka ul. Wolkerova v Prostějově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
31. 5. 2021 0:00 - 30. 6. 2021 23:00

Částečná uzavírka ul. Wolkerova v Prostějově

Z důvodu opravných prací na kanalizační síti dojde k částečné – jednosměrné uzavírce silnice II/150 ul. Wolkerova v Prostějově.

Termín uzavírky: od 31. 5. 2021 do 30. 6. 2021 (Stavební akce odložena na neurčito)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780407, 780932, 780933, 780934 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude zachován pouze jednosměrný průjezd spojů dotčených linek, a to ve směru od Petrského náměstí k Poděbradovu náměstí.

V opačném směru nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou v úseku mezi zastávkami Prostějov,Brněnská Prostějov,ÚjezdProstějov,aut.st. vedeny po jednosměrné objízdné trase ze silnice II/433 ul. Brněnská – II/150 ul. Palackého – II/150A ul. Blahoslavova, ul. Vápenice – II/150 ul. Svatoplukova do stávající zastávky Prostějov,Svatoplukova a dále ve svých trasách.

Zastávka Prostějov,Újezd (směr aut. st.) nebude těmito linkami obsluhována s náhradou v zastávce Prostějov,Svatoplukova (směr aut. st.).

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním min. 5 minut.

 

Uvedeným úsekem silnice II/150 ul. Wolkerova je vedena i linka 810630 dopravce VYDOS BUS a.s., která bude trasována za výše uvedených podmínek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 407Linka 932Linka 933Linka 934