Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka ul. Temenická v Šumperku

Změna v autobusové dopravě
13. 7. 2020 - 16. 10. 2020

Částečná uzavírka ul. Temenická v Šumperku

Z důvodu stavebních prací na vodovodní a kanalizační síti dochází k částečným uzavírkám silnice III/36916 ul. Temenická a místní komunikace ul. Čajkovského a k přechodnému dopravního značení ul. Fibichova v Šumperku.

Termín uzavírky: od 13.7. do 16.10. 2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930202, 930219, 935231, 935232, 935233 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

13.7. – 16.10.2020 různé etapy částečné uzavírky III/36916 ul. Temenická

7.9. – 19.9.2020 částečná uzavírka III/36916 ul. Temenická, provoz na semafory + posun zastávky

20.7 – 25.9.2020 částečná uzavírka ul. Čajkovského

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

13.7. – 16.10.2020 různé etapy částečné uzavírky III/36916 ul. Temenická

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné čísti vozovky okolo pracovního místa.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

Silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

 

7.9. – 19.9.2020 částečná uzavírka III/36916 ul. Temenická, provoz na semafory + posun zastávky

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné čísti vozovky okolo pracovního místa.

Autobusová zastávka Šumperk,Temenická křiž. U Koruny (směr Horní Temenice) bude přesunuta o cca 20 m zpět na chodník k náhradnímu označníku. Zmíněnou zastávku obsluhují linky 930202, 930219, 935231, 935232.

Silniční provoz bude řízený semafory.

V důsledku řízení silničního provozu SSZ může docházet ke zpoždění spojů dotčených linek cca do 5 minut.

 

20.7 – 25.9.2020 částečná uzavírka ul. Čajkovského

Uvedeným úsekem není vedena žádná autobusová linka VLD v závazku Olomouckého kraje.