Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka ul. Šumperská v Rapotíně

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 4. 2020 - 31. 8. 2020

Částečná uzavírka ul. Šumperská v Rapotíně

Na základě uspíšení stavebních prací dochází k dřívějšímu přechodu z 1. etapy na 2. etapu a úpravě jednotlivých termínů, včetně změny výlukových jízdních řádů.

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k jednosměrné uzavírce silnice I/11 ul. Šumperská v Rapotíně.

Termín uzavírky: od 1.4. do 31.8.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930122, 930210, 930215, 930218, 930220, 930920, 950122, 950157 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

  1.4. – 10.5.2020 jednosměrná uzavírka pravého jízdního pruhu I/11 směr Šumperk – Petrov n.D. – 1. etapa, frézování

  1.5. – 31.8.2020 částečná uzavírka I/11 – přípravné a dokončovací práce

11.5. – 19.6.2020 jednosměrná uzavírka levého jízdního pruhu I/11 směr Šumperk – Petrov n.D. – 2. etapa, frézování + pokládka

20.6. – 30.6.2020 jednosměrná uzavírka pravého jízdního pruhu I/11 směr Šumperk – Petrov n.D. – 1. etapa, pokládka (začne až po ukončení 2. etapy)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 1.4. – 10.5.2020 jednosměrná uzavírka pravého jízdního pruhu I/11 směr Šumperk – Petrov n.D. – 1. etapa, frézování

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, vždy po volné (pravé) části vozovky okolo „pracovního místa“ pouze ve směru do Šumperku. V opačném směru (Petrov n. D.) budou spoje zmíněných linek vedeny po jednosměrné objízdné trase ze silnice I/11 – III44638 ul. Hraběšická, Vikýřovice – III/44636 ul. Šumperská, ul. Petrovská – Petrov n. D. – zpět na silnici I/11 a dále ve svých trasách. Vybrané spoje linky 930210 budou navíc vedeny jednosměrnou objízdnou trasou ze silnice I/11 – III/44637 ul. Výzkumníků, Rapotín – III/44637 ul. Sokolská, Vikýřovice – III/44636 ul. Petrovská a dále dle navržené objízdné trase.

Zastávka Rapotín,kostel nebude obsluhována. (Nebude umožněn vjezd do ul. Osvobození na nám. Svobody.)

Zastávka Rapotín,u hřiště ve směru Šumperk bude obsluhována v původní poloze, v opačném směru nebude obsluhována.

Zastávka Rapotín,pila ve směru Šumperk bude obsluhována v původní poloze, v opačném směru nebude obsluhována.

Zastávka Rapotín,U Ptáčka je předmětem rekonstrukce a nebude obousměrně obsluhována.

Zastávka Vikýřovice,pod Holubím vrchem ve směru Šumperk bude obsluhována v původní poloze, v opačném směru nebude obsluhována.

Zastávky Vikýřovice,nové sídliště; Vikýřovice,žel.zast.; Vikýřovice,pošta; Vikýřovice,bývalá hasičárna; Petrov n.Des,škola budou zapracovány do výlukových jízdních řádů náhradou za neobsluhované zastávky.


V termínu 1.5. – 31.8.2020 částečná uzavírka I/11 – přípravné a dokončovací práce

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, vždy po volné části vozovky okolo „posuvného pracovního místa“ v délce max 50 m.

Zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.


Na základě uspíšení stavebních prací dochází k dřívějšímu přechodu z 1. etapy na 2. etapu.

V termínu 11.5. – 19.6.2020 jednosměrná uzavírka levého jízdního pruhu I/11 směr Šumperk – Petrov n.D. – 2. etapa, frézování + pokládka

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, vždy po volné (levé) části vozovky okolo „pracovního místa“ pouze ve směru do Šumperku. V opačném směru (Petrov n. D.) budou spoje zmíněných linek vedeny po jednosměrné objízdné trase ze silnice I/11 – III44638 ul. Hraběšická, Vikýřovice – III/44636 ul. Šumperská, ul. Petrovská, Petrov n.D. – zpět na silnici I/11 a dále ve svých trasách. Vybrané spoje linky 930210 budou navíc vedeny jednosměrnou objízdnou trasou ze silnice I/11 – III/44637 ul. Výzkumníků, Rapotín – III/44637 ul. Sokolská, Vikýřovice – III/44636 ul. Petrovská a dále dle navržené objízdné trase.

Zastávka Rapotín,kostel bude obsluhována vybranými spoji.

Zastávka Rapotín,u hřiště ve směru Šumperk bude obsluhována v původní poloze, v opačném směru nebude obsluhována.

Zastávka Rapotín,pila ve směru Šumperk bude obsluhována v původní poloze, v opačném směru nebude obsluhována.

Zastávka Rapotín,U Ptáčka je předmětem rekonstrukce a nebude obousměrně obsluhována.

Zastávka Vikýřovice,pod Holubím vrchem ve směru Šumperk bude obsluhována v původní poloze, v opačném směru nebude obsluhována.

Zastávky Vikýřovice,nové sídliště; Vikýřovice,žel.zast.; Vikýřovice,pošta; Vikýřovice,bývalá hasičárna; Petrov n.Des,škola budou zapracovány do výlukových jízdních řádů náhradou za neobsluhované zastávky.

 

V průběhu pokládky živičných vrstev od 8.6. do 12.6.2020

Nebude vždy od 7:30 do 16:30 hod. umožněn průjezd spojům linky 930210 křižovatkou ze silnice I/11 na III/44640 do Rejchartic a obousměrná obsluha zastávek Rapotín,samota; Rejchartice,u mostu; Rejchartice,rest.; Rejchartice,konečná.

Nebude umožněn vjezd do zálivů zastávek Rapotín,u hřiště a Rapotín,pila směr Šumperk a znemožněna jejich obsluha.

Zastávka Rapotín,kostel bude obsluhována vybranými spoji náhradou za Rapotín,u hřiště.

Změny v obsluze uvedených zastávek při pokládce živičných vrstev budou zveřejněny formou „Přepravního opatření“.  


V termínu 20.6. –   30.6.2020 jednosměrná uzavírka pravého jízdního pruhu I/11 směr Šumperk – Petrov n.D. – 1. etapa, pokládka (začne až po ukončení 2. etapy)

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, vždy po volné (pravé) části vozovky okolo „pracovního místa“ pouze ve směru do Šumperku. V opačném směru (Petrov n. D.) budou spoje zmíněných linek vedeny po jednosměrné objízdné trase ze silnice I/11 – III44638 ul. Hraběšická, Vikýřovice – III/44636 ul. Šumperská, ul. Petrovská – Petrov n. D. – zpět na silnici I/11 a dále ve svých trasách.

Nebude umožněn průjezd spojům linky 930210 křižovatkou ze silnice I/11 na III/44647 ul. Výzkumníků, které budou vedeny po výše uvedené / navrhované objízdné trase.

Zastávka Rapotín,kostel nebude obsluhována. (Nebude umožněn vjezd do ul. Osvobození na nám. Svobody.)

Zastávka Rapotín,u hřiště ve směru Šumperk bude obsluhována v původní poloze, v opačném směru nebude obsluhována.

Zastávka Rapotín,pila ve směru Šumperk bude obsluhována v původní poloze, v opačném směru nebude obsluhována.

Zastávka Rapotín,U Ptáčka je předmětem rekonstrukce a nebude obousměrně obsluhována.

Zastávka Vikýřovice,pod Holubím vrchem ve směru Šumperk bude obsluhována v původní poloze, v opačném směru nebude obsluhována.

Zastávky Vikýřovice,nové sídliště; Vikýřovice,žel.zast.; Vikýřovice,pošta; Vikýřovice,bývalá hasičárna; Petrov n.Des,škola budou zapracovány do výlukových jízdních řádů náhradou za neobsluhované zastávky.

Změny v obsluze uvedených zastávek při pokládce živičných vrstev budou zveřejněny formou „Přepravního opatření“.

  

Na zmíněné linky (mimo linky 930920 a 950157) v termínech (1. etapa, frézování a 2. etapa, frézování + pokládka) budou vypracovány dvě varianty výlukových jízdních řádů, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz níže.