Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka ul. Sokolská v Zábřehu

Změna v autobusové dopravě
1. 4. 2020 - 30. 9. 2020

Částečná uzavírka ul. Sokolská v Zábřehu

Z důvodu rekonstrukce sítě plynových rozvodů a přípojek dojde k částečné uzavírce silnice III/31534 ul. Sokolská v Zábřehu.

Termín uzavírky: od 1.4.2020 do 30.9.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932276, 936001, 936002 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo „posuvného pracovního místa“ v délce max 60 m. Silniční provoz okolo „posuvného pracovního místa“ bude řízený semafory.

V průběhu stavby může dojít k omezení obslužnosti zastávky Zábřeh,B.Němcové (mimo linku 932276, která zastávku neobsluhuje) v závislosti na postupu stavby. V tomto případě bude pracovníky stavby zastávka přemístěna o cca 20 m k náhradnímu označníku na stávajícím chodníku v dohledové vzdálenosti cestujících.

Ostatní zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách dle platných jízdních řádů.

 

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek cca do 5 minut.