Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka ul. Maršíkovská ve Velkých Losinách

Změna v autobusové dopravě
15. 6. 2020 - 31. 8. 2020

Částečná uzavírka ul. Maršíkovská ve Velkých Losinách

Z důvodu rekonstrukce chodníků dojde k částečné uzavírce silnice III/4504 ul. Maršíkovská ve Velkých Losinách.

Termín uzavírky: od 15.6. do 31.8.2020

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930218 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny vždy po volné části vozovky okolo „posuvného pracovního místa“ v celkové délce max. 50 m.

V průběhu stavebních prací, v zatím neupřesněném termínu, bude současná autobusová zastávka Velké Losiny,žel.zast. směr Velké Losiny, Maršíkov přemístěna dle potřeby stavby o cca 80 m vpřed k přenosnému označníku v dohledové vzdálenosti cestujících.

Ostatní zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.