Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/5709 v obci Bystročice, MČ Žerůvky

Změna v autobusové dopravě
15. 7. 2024 0:00 - 31. 10. 2024 23:00

Částečná uzavírka silnice III/5709 v obci Bystročice, MČ Žerůvky

Z důvodu stavebních prací na kanalizační síti dojde k částečné uzavírce silnice III/5709 v obci Bystročice, místní část Žerůvky.

Termín uzavírky: od 22. 7. 2024 do 31. 10. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400, 780411 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 891400 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Stavební práce budou probíhat i v prostoru stávající zastávky Bystročice,Žerůvky,kaplička (směr Bystročice), která nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 190 m zpět ve směru jízdy vedle zdi naproti RD č. p. 66 k náhradnímu označníku.