Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/4539 v obci Velká Kraš

Změna v autobusové dopravě
6. 4. 2021 - 15. 7. 2021

Částečná uzavírka silnice III/4539 v obci Velká Kraš

Z důvodu stavebních prací na kanalizační síti dojde k částečné uzavírce silnice III/4539 v obci Velká Kraš.

Termín uzavírky: od 6.4. do 15.7.2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950119, 950125, 950126 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původní poloze bez omezení.