Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/4476 v obci Moravská Huzová

Změna v autobusové dopravě
20. 9. 2021 0:00 - 12. 11. 2021 23:00

Částečná uzavírka silnice III/4476 v obci Moravská Huzová

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci autobusové zastávky dojde k částečné uzavírce silnice III/4476 v obci Moravská Huzová.

Termín uzavírky: od 20. 9. 2021 do 12. 11. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890329, 890364 dopravce VOJTILA TRANS a. s. a 891364 dopravce ARRIVA MORAVA a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou úseků a termínů:

Fáze 1: 20.   9. 2021 – 12. 10. 2021 – částečná uzavírka mimo BUS

Fáze 2: 18. 10. 2021 – 12. 11. 2021 – částečná uzavírka mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V průběhu obou termínů bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

 

V průběhu fáze 1 dojde k omezení obslužnosti zastávky Štěpánov,Mor.Huzová (směr Uničov / Šternberk), která nebude těmito spoji obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 30 m vzad před budovu MŠ k náhradnímu označníku.

 

V průběhu fáze 2 dojde k omezení obslužnosti zastávky Štěpánov,Mor.Huzová (směr Štěpánov / Olomouc), která nebude těmito spoji obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 80 m vpřed před RD č. p. 41 k náhradnímu označníku.