Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/44638 v obci Hraběšice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
19. 10. 2020 0:00 - 15. 12. 2020 23:00

Částečná uzavírka silnice III/44638 v obci Hraběšice

Z důvodu výstavby chodníků dojde k částečné uzavírce silnice III/44638 v obci Hraběšice.

Termín uzavírky: od 19.10. do 15.12.2020

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930214 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky okolo pracovního úseku po volné části vozovky, kde bude zajištěn průjezdný profil v šíři min. 3 m, který umožňuje bezpečný průjezd autobusům zmíněné linky.

V pracovním úseku se nachází zastávka Hraběšice,obchod, která je součástí stavební akce.

Ve směru do Šumperku budou stavební práce v prostoru zastávky probíhat i s částečným záborem přilehlé vozovky.

Ve směru od Šumperku bude v prostoru zastávky probíhat výstavba chodníku bez zásahu do vozovky.

Každopádně v obou případech bude zastávka přemístěna o několik metrů k náhradnímu označníku.

 

Silniční provoz okolo pracovního místa bude upraven přechodným dopravním značením.