Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/44635 u obce Dolní Studénky

Změna v autobusové dopravě
10. 6. 2023 0:00 - 31. 10. 2023 23:00

Částečná uzavírka silnice III/44635 u obce Dolní Studénky

Z důvodu výstavby cyklostezky dojde k částečné uzavírce silnice III/44635 u obce Dolní Studénky v úseku místních částí Králec – Třemešek.

Termín uzavírky: od 10. 6. 2023 do 31. 10. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930203, 930229, 931203, 931232 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvných pracovních míst, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

 

V úseku stavby se nachází zastávka Dolní Studénky,Třemešek, která bude obousměrně obsluhována bez omezení.