Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/44613 ulice Dolní ve městě Štěpánov

Změna v autobusové dopravě
29. 8. 2022 0:00 - 31. 8. 2023 23:00

Částečná uzavírka silnice III/44613 ulice Dolní ve městě Štěpánov

Z důvodu výstavby chodníků dojde k částečné uzavírce silnice III/44613 ulice Dolní ve městě Štěpánov.

Termín uzavírky: od 29. 8. 2022 do 31. 8. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890329, 890364 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.; 891364 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/44613 bude umožněn průjezd spojům dotčených linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Štěpánov,u Salvie (v obou směrech), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradním označníkům.