Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/4441 v obci Moravičany, MČ Doubravice

Změna v autobusové dopravě
7. 7. 2021 0:00 - 30. 10. 2021 23:00

Částečná uzavírka silnice III/4441 v obci Moravičany, MČ Doubravice

Z důvodu stavebních prací na rekonstrukci chodníků dojde k částečné uzavírce silnice III/4441 v obci Moravičany, MČ Doubravice.

Termín uzavírky: od 7. 7. 2021 do 30. 10. 2021

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 933250 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V průběhu stavebních prací (předpoklad od 9. 8. 2021) dojde k omezení obsluhy stávající zastávky Moravičany,Doubravice, která bude ve směru z Moravičan přemístěna cca o 60 m zpět před RD č. 65 a č. 66 k náhradnímu označníku, v opačném směru bude přemístěna před stávající autobusový záliv do vozovky k náhradnímu označníku.