Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/44316 v obci Mrsklesy

Změna v autobusové dopravě
7. 7. 2021 0:00 - 3. 8. 2021 23:00

Částečná uzavírka silnice III/44316 v obci Mrsklesy

Z důvodu opravy dešťové kanalizace dojde k částečné uzavírce silnice III/44316 a přemístění zastávky v obci Mrsklesy.

Termín uzavírky: od 7. 7. 2021 do 3. 8. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891343, 891344, 891345, 891347 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa v délce max 50 m, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V důsledku stavební činnosti dojde k omezení obsluhy stávající zastávky Mrsklesy,kulturní dům (směr Velká Bystřice), která bude přemístěna o cca 60 m vpřed ve směru jízdy na Velkou Bystřici k náhradnímu označníku.