Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/44023 v obci Radíkov

Změna v autobusové dopravě
15. 5. 2020 - 15. 12. 2020

Částečná uzavírka silnice III/44023 v obci Radíkov

Z důvodu výstavby kanalizace a ČOV dojde k částečné uzavírce silnice III/44023 v obci Radíkov.

Termín uzavírky: od 15.5. do 15.12.2020

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920532 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo „posuvného pracovního místa“ v délce max 50 m. Silniční provoz okolo pracovního místa bude upravený přechodným dopravním značením.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávek Radíkov,náves a Radíkov,točna, které budou posunuty k náhradním označníkům dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

V zastávce Radíkov,točna spoje zmíněné linky končí nebo začínají a probíhá zde i otáčení autobusů, stavba toto otáčení umožní i v průběhu stavebních prací.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.