Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/44014 v Partutovicích

Změna v autobusové dopravě
1. 4. 2021 0:00 - 30. 9. 2021 23:00

Částečná uzavírka silnice III/44014 v Partutovicích

Z důvodu stavebních úprav mostu ev. č. 44014-5 dojde k částečné uzavírce silnice III/44014 v Partutovicích.

Termín uzavírky: od 1.4. do 30.9.2021

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920928 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

  1. 4. – 26. 6. 2021 – Etapa 1

28. 6. – 30. 9. 2021 – Etapa 2

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínech obou etap uzavírky silnice bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po provizorní komunikaci okolo pracovního místa, kde bude silniční provoz upravený přechodným dopravním značením a řízený světelnou signalizací.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

V důsledku řízení silničního provozu světelnou signalizací je nutné počítat s mírným zpožděním spojů dotčené linky cca do 5 minut.