Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/44014 v obci Partutovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
5. 6. 2023 0:00 - 20. 12. 2023 23:00

Částečná uzavírka silnice III/44014 v obci Partutovice

Z důvodu stavebních prací na budování kanalizace a ČOV dojde k částečné uzavírce silnice III/44014 v obci Partutovice.

Termín uzavírky: od 5. 6. 2023 do 20. 12. 2023

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920928 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V průběhu stavebních prací může dojít k omezení obsluhy zastávek směr Spálov, které nebudou obsluhovány v původní poloze, ale budou přemístěny dle potřeby stavby.

O případných změnách v obsluze zastávek budeme včas informovat.