Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/44014 v obci Partutovice

Změna v autobusové dopravě
15. 7. 2024 0:00 - 22. 8. 2024 23:00

Částečná uzavírka silnice III/44014 v obci Partutovice

Z důvodu stavebních prací na opravě komunikace po výstavbě kanalizace dojde k částečné uzavírce silnice III/44014 v obci Partutovice.

Termín uzavírky: od 15. 7. 2024 do 22. 8. 2024

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920928 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávek Partutovice,lyž.vlek,  Partutovice,dolní konec, Partutovice,horní konec (směr Spálov), které budou na dobu nezbytně nutnou přemístěny k náhradním označníkům dle potřeby stavby.