Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/4335 v obci Víceměřice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
16. 5. 2022 0:00 - 12. 6. 2022 23:00

Částečná uzavírka silnice III/4335 v obci Víceměřice

Z důvodu napojování vodovodní přípojky dojde k částečné uzavírce silnice III/4335 v obci Víceměřice.

Termín uzavírky: od 16. 5. 2022 do 12. 6. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780406, 780933, 780934 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/4335 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa.

V průběhu stavebních prací může dojít k omezení obsluhy stávající zastávky Víceměřice  (v obou směrech), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku.