Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/43335 v obci Pavlovice u Kojetína, MČ Unčice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
5. 9. 2022 0:00 - 30. 11. 2022 23:00

Částečná uzavírka silnice III/43335 v obci Pavlovice u Kojetína, MČ Unčice

Z důvodu rekonstrukce chodníku dojde k částečné uzavírce silnice III/43335 v obci Pavlovice u Kojetína, MČ Unčice.

Termín uzavírky: od 5. 9. 2022 do 30. 11. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780932, 780933 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/43335 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Pavlovice u Kojetína,Unčice (v obou směrech), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradním označníkům dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

Uvedeným úsekem silnice je vedena i linka 771933 dopravce Z-Group bus a.s., která bude vedena dle výše uvedených podmínek.