Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/37745 v obci Otaslavice

Změna v autobusové dopravě
21. 3. 2023 0:00 - 30. 6. 2023 23:00

Částečná uzavírka silnice III/37745 v obci Otaslavice

Z důvodu stavebních prací na výstavbě chodníku dojde k částečné uzavírce silnice III/37745 v obci Otaslavice směr Vincencov.

Termín uzavírky: od 21. 3. 2023 do 30. 6. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780408, 780409 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Výstavba nového chodníku bude probíhat podél silnice III/37745 vpravo ve směru jízdy Otaslavice – Vincencov / Prostějov.

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

 

V rámci stavebních prací je plánována i rekonstrukce prostoru zastávky Otaslavice,Masna (směr Prostějov), která bude v jejím průběhu přemístěna přibližně o 30 metrů zpět před RD č. p. 201 na nově vybudovaný chodník k náhradnímu označníku.