Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/37728 v obci Otinoves

Změna v autobusové dopravě
20. 7. 2022 0:00 - 13. 9. 2022 23:00

Částečná uzavírka silnice III/37728 v obci Otinoves

Z důvodu zabezpečení stavby opěrné zdi požární nádrže dojde k částečné uzavírce sil. III/37728 v obci Otinoves.

Termín uzavírky: od 20. 7. 2022 do 13. 9. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780431 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Návrh řešení dopravní obslužnosti po dobu trvání částečné uzavírky:

 

Uvedeným úsekem silnice III/37728 bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy stávající zastávky Otinoves,pohostinství umístěné na silnici III/37728 (směr Nové Sady), která bude přemístěna o cca 20 m vpřed ve směru jízdy k náhradnímu označníku.