Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/3703 Dolní Studénky – Šumperk

Změna v autobusové dopravě
23. 8. 2021 0:00 - 10. 10. 2021 23:00

Částečná uzavírka silnice III/3703 Dolní Studénky – Šumperk

Z důvodu pokládky optického kabelu dojde k částečné uzavírce silnice III/3703 v úseku Dolní Studénky – Šumperk.

Termín uzavírky: od 23. 8. 2021 do 10. 10. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930203, 930279, 930280, 931203, 932217, 933280 dopravce ARRIVA MORAVA a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy stávajících zastávek Dolní Studénky,Králec,rozc.MKDolní Studénky,Králec,rozc., které budou na dobu nezbytně nutnou přemístěny k náhradnímu označníku dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.