Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/31548 v obci Troubelice

Změna v autobusové dopravě
3. 7. 2024 0:00 - 30. 9. 2024 23:00

Částečná uzavírka silnice III/31548 v obci Troubelice

Z důvodu stavebních prací na výstavbě chodníku dojde k částečné uzavírce silnice III/31548 v obci Troubelice (v úseku hřbitov – odbočka na sídliště).

Termín uzavírky: od 3. 7. 2024 do 30. 9. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890327 dopravce VOJTILA TRANS BUS s.r.o. a 932272 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek kyvadlově po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením, případně řízen semafory.

 

V průběhu stavebních prací „Fáze 1“ se v úseku řízeným semafory nachází zastávka Troubelice,u Krškových, která bude obousměrně přemístěna k náhradním označníkům následovně:

  • směr sídliště / Pískov bude přemístěna o cca 240 m zpět ve směru jízdy na chodník před odbočku ke hřbitovu.
  • směr centrum obce bude přemístěna o cca 400 m před ve směru jízdy na volný prostor v blízkosti Orlovny.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek úsekem řízeným semafory je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně 5 minut.

 

Přesný termín ukončení termínu „Fáze 1“ bude nahlášen zhotovitelem na základě postupu stavebních prací.


V průběhu stavebních prací „Fáze 2“ bude tato zastávka obsluhována opět ve stávající poloze bez omezení.