Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/31548 ul. Školní v obci Úsov

Změna v autobusové dopravě
8. 11. 2021 0:00 - 23. 12. 2021 23:00

Částečná uzavírka silnice III/31548 ul. Školní v obci Úsov

Z důvodu výstavby chodníku a přechodu pro chodce dojde k částečné uzavírce silnice III/31548 ul. Školní v obci Úsov.

Termín uzavírky: od 8. 11. 2021 do 30. 11. 2021 23. 12. 2021 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932217, 932271, 932272, 932275, 932284 dopravce ARRIVA Morava a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Úsov,škola, která bude obousměrně přemístěna následovně:

  • Ve směru do Úsova bude přemístěna o cca 300 m vpřed ve směru jízdy na chodník u RD č. p. 246 k náhradnímu označníku.
  • Ve směru z Úsova bude přemístěna o cca 200 m zpět ve směru jízdy na chodník u RD č. p. 35 k náhradnímu označníku.

 

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek přibližně do 5 min.