Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/31541 v obci Lukavice

Změna v autobusové dopravě
1. 8. 2023 0:00 - 30. 11. 2023 23:00

Částečná uzavírka silnice III/31541 v obci Lukavice

Z důvodu rekonstrukce chodníku dojde k částečné uzavírce silnice III/31541 v obci Lukavice.

Termín uzavírky: od 1. 8. 2023 do 30. 11. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932289 a 933252 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Lukavice,náves (jednosměrná zastávka před RD č. p. 86 – obsluhuje linka 933252), která bude na nezbytně nutnou dobu přemístěna na nově zrekonstruovaný chodník k náhradnímu označníku dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.