Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/31532 v obci Zábřeh, Václavov

Změna v autobusové dopravě
1. 6. 2020 - 31. 10. 2020

Částečná uzavírka silnice III/31532 v obci Zábřeh, Václavov

Z důvodu výstavby kanalizace a ČOV dojde k částečné uzavírce silnice III/31532 v obci Zábřeh, Václavov.

Termín uzavírky: od 1.6. do 31.10.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932274, 932287 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny vždy po volné části vozovky okolo „posuvného pracovního místa“ v celkové délce max 50 m.

Silniční provoz okolo „posuvného pracovního místa“ bude řízený semafory nebo upravený přechodný dopravním značením.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Zábřeh,Václavov,kult.dům (směr Svébohov), která bude posunuta na chodník k náhradnímu označníku o cca 50 m vpřed dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

Ostatní zastávky budou obslouženy bez omezení.

 

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat na spojích zmíněných linek se zpožděním cca 5 – 7 min.