Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/31532 v obci Zábřeh, Václavov

Změna v autobusové dopravě
23. 8. 2021 0:00 - 23. 9. 2021 23:00

Částečná uzavírka silnice III/31532 v obci Zábřeh, Václavov

Z důvodu stavebních prací na výstavbě kanalizace, ČOV a vodovodu dojde k částečné uzavírce silnice III/31532 v obci Zábřeh, místní části Václavov.

Termín uzavírky: od 23. 8. 2021 do 23. 9. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932274, 932287 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

 

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy stávající zastávky Zábřeh,Václavov,kult.dům (směr Štíty), která bude po dobu stavby přemístěna o cca 50 m zpět ve směru jízdy k náhradnímu označníku.

Zastávka Zábřeh,Václavov,kult.dům (směr Zábřeh) se nachází v úseku řízeným semafory, proto i tato zastávka bude přemístěna o cca 50 vpřed ve směru jízdy k náhradnímu označníku.