Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/31519 ulice Skalička v Zábřehu

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
21. 3. 2022 0:00 - 30. 6. 2022 23:00

Částečná uzavírka silnice III/31519 ulice Skalička v Zábřehu

Z důvodu stavební úpravy vodovodu dojde k částečné uzavírce silnice III/31519 ul. Skalička v Zábřehu.

Termín uzavírky: od 21. 3. 2022 do 30. 6. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 932276 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy stávající zastávky Zábřeh,Skalička,hřbitov  (směr do Zábřehu), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.