Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/04721 ul. Tovární v Přerově

Změna v autobusové dopravě
26. 9. 2022 0:00 - 9. 10. 2022 23:00

Částečná uzavírka silnice III/04721 ul. Tovární v Přerově

Z důvodu pokládky živičných povrchů dojde k částečné uzavírce silnice III/04721 ul. Tovární v Přerově.

Termín uzavírky: sobota 8. 10. 2022 (nový termín)

 Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403, 780404 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.; 920403, 920510, 920511, 920512, 920513, 920514, 920515, 920516, 920518, 920522, 920523, 920930, 950904 dopravce ARRIVA autobusy a.s. a 920501, 920502, 920503, 920940, 920941, 920942, 920943 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/04721 ul. Tovární bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek v přímém směru prostorem stavby po zrekonstruované vozovce a nově vybudované komunikaci průtahu (bývalým areálem JUTY), kde silniční provoz bude obousměrně svedený do poloviny vozovky odlehlé od prostoru AS a upraven přechodným dopravním značením. Současně bude umožněno obousměrné odbočení do ulic Nádražní a Denisova.

V průběhu pokládky živice nebude umožněn průjezd současným vjezdem / výjezdem do / z prostoru AS Přerov (přilehlým k OD Albert Hypermarket). V důsledku tohoto budou u spojů zmíněných linek zavedeny náhradní zastávky pouze pro výstup v ul. Nádražní a Denisova, aby byl cestujícím umožněn včasný přestup na další autobusové a vlakové přípoje.

 

Spoje zmíněných linek přijíždějící ze směrů Horní Moštěnice / Beňov / Kostelec u Holešova (920502, 920942 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.) budou ze silnice I/55 ul. Durychova pouze ve směru na AS Přerov vedeny jednosměrnou objízdnou trasou – I/55 okružní křižovatka – ul. Gen. Štefánika – ul. Denisova, kde umožní výstup cestujícím v náhradní zastávce Přerov,aut.st. – III/0421 ul. Tovární a dále obousměrnou objízdnou trasou – nově vybudovaná komunikace průtahu (bývalým areálem JUTY) – II/436 ul. Kojetínská – III/04721 ul. Husova – AS Přerov.

 

Spoje zmíněných linek přijíždějící ze směrů Kozlovice / Želatovice (920515, 920518, 920522, 920523, 920930 dopravce ARRIVA autobusy a.s. a 920503, 920941, 920943 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.) umožní pouze ve směru na AS Přerov výstup cestujícím v náhradní zastávce Přerov,aut.st. v ul. Nádražní a budou pokračovat obousměrnou objízdnou trasou – III/04721 ul. Tovární – nově vybudovaná komunikace průtahu (bývalým areálem JUTY) – II/436 ul. Kojetínská – III/04721 ul. Husova – AS Přerov.

 

Spoje zmíněných linek přijíždějící ze směrů Předmostí / Prosenice (780403 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.; 920403, 920510, 920511, 920512, 920513, 920514, 920516, 920518, 950904 dopravce ARRIVA autobusy a.s.) budou vedeny obousměrně z I/55 ul. Velké Novosady – II/436 ul. Kojetínská – III/04721 ul. Husova – AS Přerov.

 

Spoje zmíněných linek přijíždějící ze směrů Troubky / Bochoř (780404 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.; 920501, 920940 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.) budou ze silnice III/04721 ul. Husova využívat obousměrně současný vjezd na AS Přerov (přilehlý k výpravní budově SŽ).

 

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Pokračující úplná uzavírka v křižovatce silnic I/55 ul. Velké Novosady x II/434 ul. Komenského

Uvedeným úsekem silnice II/434 ul. Komenského směr AS nebude umožněn průjezd spojům č. 4, 6 a 12 dotčené linky 920516, které budou po obsloužení zastávky Přerov,Palackého vedeny po ul. Palackého – a dále jednosměrnou objízdnou trasou I/55 ul. Komenského – ul. Šířava – ul. Čechova –  ul. Nádražní, kde umožní výstup cestujícím v náhradní zastávce Přerov,aut.st. v ul. Nádražní a budou pokračovat objízdnou trasou – III/04721 ul. Tovární – nově vybudovaná komunikace průtahu (bývalým areálem JUTY) – II/436 ul. Kojetínská – III/04721 ul. Husova – AS Přerov.

 

Autobusové zastávky budou těmito spoji obslouženy v původních polohách bez omezení. 


Dotčené spoje všech linek budou využívat obousměrně současný vjezd  / výjezd na / z AS Přerov z / do ul. Husova (přilehlý k výpravní budově SŽ).

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami může docházet k jejich zpoždění přibližně 5 – 10 minut. 


Uvedeným úsekem silnice III/04721 ul. Tovární jsou vedeny i linky 771940 dopravce Z-Group bus a. s.; 823942, 943941 dopravce ARRIVA autobusy a. s. a 947941 dopravce Transdev Morava s. r. o., které budou trasovány dle výše uvedených podmínek.