Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/0462 v úseku Vranovice – Brodek u Prostějova

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
21. 5. 2020 0:00 - 30. 6. 2020 23:00

Částečná uzavírka silnice III/0462 v úseku Vranovice – Brodek u Prostějova

Z důvodu lokálních oprav na vozovce dojde k částečné uzavírce silnice III/0462 Vranovice – Brodek u Prostějova.

Termín uzavírky: od 21.5. do 30.6.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780406, 780407, 780408, 780409 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

Termín uzavírky koliduje s termínem úplné uzavírky mostu ev. č. 0462-6 v Brodku u Prostějova, při které bude výše uvedená silnice III/0462 využívána jako objízdná trasa pro dotčené autobusové linky.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny vždy po volné části vozovky okolo „posuvného pracovního místa“ v celkové délce max 100 m.

Silniční provoz okolo „posuvného pracovního místa“ bude řízený semafory.

V průběhu stavebních prací dojde obousměrně k omezení obsluhy zastávek DobrochovVranovice-Kelčice,Kelčice,motorest, které budou posunuty k náhradním označníkům dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

 

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat na spojích zmíněných linek se zpožděním 5 – 7 min.