Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/635 u Mezic

Změna v autobusové dopravě
15. 3. 2021 0:00 - 31. 8. 2021 23:00

Částečná uzavírka silnice II/635 u Mezic

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/03547 v obci Mezice a z důvodu rekonstrukce prostorů autobusové zastávky dojde současně k částečné uzavírce silnice II/635 u Mezic.

Termín uzavírky: od 15. 3. do 31. 7. 2021 31. 8. 2021 (prodloužený termín)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890302, 890308 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Úplná uzavírka silnice III/03547 v obci Mezice

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.


Částečná uzavírka silnice II/635 u obce Mezice

Uvedeným úsekem silnice II/635 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obslužnosti zastávky Náklo,Mezice,rozc., která bude pro vybrané spoje přemístěna do obce Mezice, nebo nebude obsluhována vůbec. Přesné termíny budou zveřejněny v závislosti na postupu stavebních prací.

 

Předpokládané termíny omezení obsluhy zastávky Náklo,Mezice,rozc.

  • 15.3.2021 bude probíhat frézování prostor autobusových zálivů zastávky Náklo,Mezice,rozc., kde stavba zajistí obslužnost zastávky během frézování.
  • Následně budou stavební práce probíhat na silnici III/03547 do Mezic mimo vedení dotčených linek.
  • 25.4. – 25.6.2021 oba směry zajíždí do Mezic – tzn. pouze vybrané spoje pojedou přes Mezice a obslouží náhradní zastávku v Mezicích „u obchodu“ v obou směrech, zbytek projíždí po hlavní II/635 bez obsluhy stávající zastávky Náklo,Mezice,rozc., viz Přepravní opatření níže pod článkem.
  • 26.6. – 4.7.2021 oba směry zajíždí k zastávkám Mezice na silnici II/635 – tzn. všechny spoje jezdí po silnici II/635 a obsluhují stávající zastávku Náklo,Mezice,rozc. , náhradní zastávka v obci Mezice zůstane bez obsluhy.
  • 5.7. – 9.8.2021 směr Litovel zajíždí do Mezic, směr Olomouc k zastávce Mezice na silnici II/635 – tzn. vybrané spoje směr Litovel pojedou přes Mezice a obslouží náhradní zastávku v Mezicích „u obchodu“, zbytek spojů projíždí po hlavní II/635 bez obsluhy stávající zastávky Náklo,Mezice,rozc. V opačném směru všechny spoje pojedou po silnici II/635 s obsluhou stávající zastávky Náklo,Mezice,rozc., náhradní zastávka směr Olomouc v obci Mezice zůstane bez obsluhy.
  • Od 10.8.2021 oba směry se vrací do standartního režimu, na silnici II/635 s obsluhou stávající zastávky Náklo,Mezice,rozc.

Vybrané spoje zmíněných linek, které budou obsluhovat náhradní zastávku v Mezicích „u obchodu“ budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze silnice II/635 – na III/44620 Náklo – vlevo na MK okolo hřbitova do Mezic, kde obslouží náhradní zastávku „u obchodu“ – přes křižovatku silnice III/03547 na MK směr Unčovice – před Unčovicemi vlevo po MK – s napojením na II/449 a dále ve své trase.