Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/456 v obci Stará Červená Voda

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
13. 7. 2020 - 30. 11. 2020

Částečná uzavírka silnice II/456 v obci Stará Červená Voda

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k částečné uzavírce silnice II/456 v obci Stará Červená Voda v místě mostu ev.č.456-008 směr Velké Kunětice.

Termín uzavírky: od 13.7. do 30.11.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950119 a 950121 dopravce ARRIVA Morava a.s.


Z důvodu finálních úprav v okolí nové mostní konstrukce nebude možné vedení silničního provozu přes mostní provizorium – BYPASS.

V termínu od 23.11. do 25.11.2020 budou dotčené spoje linek 950119 a 950121 vedeny po obousměrné objízdné trase ze Staré Červené Vody  – přes Vidnavu – do Velkých Kunětic.

V důsledku vedení zmíněných linek objízdnou trasou může docházet ke zpoždění spojů cca 10 – 15 minut.

 

Spoje linky 950119 po dobu uzavírky mostu na silnici II/456 ve Staré Červené Vodě pro veškerý silniční provoz v období 23. – 25. 11. 2020 budou i na objízdné trase zastavovat v zastávkách:

Stará Červ.Voda,č.170,

Stará Červ.Voda,statek,

Vidnava,Stachlovice,osada,

Vidnava,nám.

 

Spoje linky 950121 po dobu uzavírky mostu na silnici II/456 ve Staré Červené Vodě pro veškerý silniční provoz v období 23. – 25. 11. 2020 budou zastavovat v zastávkách:

Stará Červ.Voda,č.170,

Stará Červ.Voda,statek,

Vidnava,Stachlovice,osada,

Vidnava,nám.

Časy odjezdu z uvedených zastávek ve směru z Žulové přes Vidnavu a Jeseníku budou následovat 1 – 9 minut po odjezdu ze zastávky Stará Červ. Voda,ObÚ.

Časy odjezdu z uvedených zastávek ve směru z Jeseníku přes Vidnavu do Žulové budou následovat 7 – 15 minut po odjezdu ze zastávky Velké Kunětice,st.hr.


Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V důsledku zmíněné uzavírky vyplývá, že předmětným úsekem budou spoje dotčených linek vedeny od 20.7. do 23.8.2020 a od 21.9. (předpokládané ukončení rekonstrukce silnice II/456) do 30.11.2020, vždy po volné části vozovky silnici II/456 nebo po nově vybudovaném mostním provizoriu – BYPASSu.

V termínu od 24.8. do 20.9.2020 budou spoje zmíněných linek uvedeným úsekem vedeny dle podmínek souběžné úplné uzavírky silnice II/456 v úseku Žulová – Stará Červená Voda, viz výše.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů nebo výlukových jízdních řádů.

Silniční provoz bude řízený semafory.

V důsledku řízení silničního provozu semafory může docházet ke zpoždění spojů zmíněných linek cca do 5 minut.