Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/456 v obci Stará Červená Voda

Změna v autobusové dopravě
13. 7. 2020 - 30. 11. 2020

Částečná uzavírka silnice II/456 v obci Stará Červená Voda

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k částečné uzavírce silnice II/456 v obci Stará Červená Voda v místě mostu ev.č.456-008 směr Velké Kunětice.

Termín uzavírky: od 13.7. do 30.11.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950119 a 950121 dopravce ARRIVA Morava a.s.

V současné době je vedení zmíněných autobusových linek ovlivněno souběžnou uzavírkou silnice II/456 v úseku Žulová – Stará Červená Voda a dále směr Velké Kunětice, která je rozdělená na 3 etapy, podrobnější informace jsou uvedeny zde.

Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK DOŠLO K NARUŠENÍ PROVIZORNÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE NA SILNICI II/456 A VEŠKERÝ SILNIČNÍ PROVOZ JE VEDENÝ ZE STARÉ ČERVENÉ VODY PŘES VIDNAVU DO VELKÝCH KUNĚTIC DO PONDĚLÍ 7.9.2020 7:00 HOD.!

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V důsledku zmíněné uzavírky vyplývá, že předmětným úsekem budou spoje dotčených linek vedeny od 20.7. do 23.8.2020 a od 21.9. (předpokládané ukončení rekonstrukce silnice II/456) do 30.11.2020, vždy po volné části vozovky silnici II/456 nebo po nově vybudovaném mostním provizoriu – BYPASSu.

V termínu od 24.8. do 20.9.2020 budou spoje zmíněných linek uvedeným úsekem vedeny dle podmínek souběžné úplné uzavírky silnice II/456 v úseku Žulová – Stará Červená Voda, viz výše.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů nebo výlukových jízdních řádů.

Silniční provoz bude řízený semafory.

V důsledku řízení silničního provozu semafory může docházet ke zpoždění spojů zmíněných linek cca do 5 minut.