Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/448 ulice Pasteurova ve městě Olomouc

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
29. 8. 2022 0:00 - 3. 11. 2022 23:00

Částečná uzavírka silnice II/448 ulice Pasteurova ve městě Olomouc

Z důvodu obnovy stavebních konstrukcí parovodu dojde k částečné uzavírce sil. II/448 ulice Pasteurova v Olomouci.

Termín uzavírky: od 29. 8. 2022 do 2. 10. 3. 11. 2022 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890302, 891364 dopravce ARRIVA autobusy a.s.; 890364 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrazně zatíženou komunikaci a docházelo by tak ke značnému zpoždění, bude i přes částečnou uzavírku přistoupeno k odklonu zmíněných linek.

Spoje budou vedeny ze zastávky Olomouc,hl.nádr. obousměrnou objízdnou trasou po ul. Masarykova třída – III/03551 ul. Husova – II/448 ul. Komenského a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Olomouc,Na Špici nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 302Linka 364