Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/446 v úseku Staré Město – Nová Seninka

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
9. 3. 2020 - 30. 9. 2020

Částečná uzavírka silnice II/446 v úseku Staré Město – Nová Seninka

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde k částečné uzavírce na silnici II/446 v úseku Staré Město – Nová Seninka.

Termín uzavírky: od 9.3. do 30.9.2020

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930213 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky vždy po volné části vozovky okolo „posuvného pracovního místa“ v délce max 50 m. V některých úsecích bude silniční provoz okolo „posuvného pracovního místa“ řízený semafory.

Autobusové zastávky Staré Město,sídl.Květná; Staré Město,Kunčice,rozc.; Staré Město,rozc.Stříbrnice budou v průběhu postupu stavebních prací obousměrně přesunuty do náhradních prostor mimo úsek řízený semafory k přenosným označníkům.

Přesný termín přesunu jednotlivých zastávek je závislý na postupu stavebních prací a není blíže určený, informace pro cestující budou zveřejněny na označnících zastávek.

Ostatní autobusové zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách dle platného jízdního řádu.

 

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat na spojích zmíněné linky se zpožděním cca do 5 min.