Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/446 v obci Nový Malín

Změna v autobusové dopravě
1. 4. 2022 0:00 - 31. 5. 2022 23:00

Částečná uzavírka silnice II/446 v obci Nový Malín

Z důvodu opravy havarijního stavu vodovodního řadu dojde k částečné uzavírce silnice II/446 v obci Nový Malín.

Termín uzavírky: od 1. 4. 2022 do 31. 5. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930204, 930205, 930212, 930229, 950157 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice II/446 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením, případně řízen semafory.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy stávající zastávky Nový Malín,Plechy  (směr Šumperk), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna před vyhrazené pracovní místo cca o 50 m zpět ve směru jízdy na chodník v blízkosti RD č. p. 268.

Předmětnou zastávku obsluhují pouze spoje linek č. 930204, 930205, 930212, 930229.

 

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek přibližně 5 – 7 minut.