Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/445 v obci Šternberk, MČ Chabičov

Změna v autobusové dopravě
19. 9. 2022 0:00 - 15. 11. 2022 23:00

Částečná uzavírka silnice II/445 v obci Šternberk, MČ Chabičov

Z důvodu výstavby chodníků dojde k částečné uzavírce silnice II/445 v obci Šternberk, místní část Chabičov.

Termín uzavírky: od 19. 9. 2022 do 15. 11. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890921 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením, případně řízen semafory.

V závislosti na postupu stavebních prací bude zastávka Šternberk,Chabičov (směr Šternberk) přemístěna o cca 35 m zpět před dům č. p. 4 na nově vybudovaný chodník k náhradnímu označníku tak, aby byla obsluhovatelná i autobusy, které se v Chabičově otáčí okolo místního hostince s kaple sv. Floriána.

 

Úsekem silnice II/445 je vedena i linka 854921 dopravce Transdev Morava s.r.o., která bude trasována za stejných, výše uvedených, podmínek.