Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/445 v obci Hlásnice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
8. 11. 2021 0:00 - 30. 6. 2022 23:00

Částečná uzavírka silnice II/445 v obci Hlásnice

Z důvodu stavebních prací dojde k částečné uzavírce silnice II/445 v obci Hlásnice.

Termín uzavírky: od 8. 11. 2021 do 30. 6. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890921 dopravce VOJTILA Trans s. r. o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Hlásnice, která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.