Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/444 v obci Stavenice

Změna v autobusové dopravě
21. 9. 2022 0:00 - 20. 12. 2022 23:00

Částečná uzavírka silnice II/444 v obci Stavenice

Z důvodu výstavby chodníků dojde k částečné uzavírce silnice II/444 v obci Stavenice.

Termín uzavírky: od 21. 9. 2022 do 20. 12. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932275, 932284, 933252 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Stavenice (v obou směrech), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradním označníkům dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.