Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/437 v obci Skoky

Změna v autobusové dopravě
5. 10. 2020 - 30. 11. 2020

Částečná uzavírka silnice II/437 v obci Skoky

Z důvodu opravy vozovky po výstavbě kanalizace dojde k částečné uzavírce silnice II/437 v obci Dolní Újezd, část Skoky.

Termín uzavírky:  5. 10. – 30. 11. 2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920516, 891345 a 891349 dopravce ARRIVA MORAVA a.s. a linka 890345 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Dotčeným spojům uvedených linek bude umožněn průjezd uzavírkou – spoje budou vedeny vždy po volné části vozovky (včetně odstavného pruhu) o minimální šířce 3,0 m okolo posuvného pracovního místa v celkové délce max. 50 m. Šířkový profil jízdních pruhů umožňuje bezpečný průjezd nízkopodlažním autobusům zajišťujících zmíněné linky.

V průběhu stavebních prací bude zastávka Dolní Újezd,Skoky (v obou směrech) dle potřeby stavby přemístěna o několik metrů, vždy v dohledové vzdálenosti cestujících.

Ostatní zastávky budou obslouženy bez omezení.