Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/437 ul. Lipnická a ul. Záhorská v obci Týn nad Bečvou

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
4. 9. 2023 0:00 - 30. 11. 2023 23:00

Částečná uzavírka silnice II/437 ul. Lipnická a ul. Záhorská v obci Týn nad Bečvou

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k částečné uzavírce silnice II/437 ulice Lipnická a ulice Záhorská v obci Týn nad Bečvou.

Termín uzavírky: od 4. 9. 11. 9. 2023 (změna termínu) do 30. 11. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920522 a 920944 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek střídavě po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

Zhotovitel umožní v Týně n. B. obousměrný průjezd BUS křižovatkou II/437 x III/43712 (u hospody) směr náves – točna v průběhu celé realizace stavby.

V úseku řízeným semafory se nachází stávající zastávka Týn n.Bečvou,rest., která nebude obousměrně obsluhována, a pouze pro vybrané spoje bude obousměrně přemístěna dále na silnici II/437 směr Lhota k náhradním označníkům.

 

Linka 920522

Přímé spoje mezi Lipníkem n. B. a Týnem n. B. (spoje č. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 31, 4, 7 a 8) budou v Týně n. B. vedeny ve svých trasách až na točnu, ale bez obsluhy stávající zastávky Týn n.Bečvou,rest.

Zastávka Týn n.Bečvou,rest. nebude těmito spoji obsluhována bez náhrady. Nejblíže obsluhovanou stávající zastávkou bude Týn n.Bečvou,náves.

 

Spoje projíždějící Týnem n. B. směr Lipník n. B. nebo Lhota / Přerov:

Spoje (spoje č. 2, 24, 25, 27 a 33), které provádí závlek ze silnice II/437 až do zastávky Týn n.Bečvou,točna a pokračují dále směr Lhota, nebo směr Lipník n. B., budou v obci obousměrně vedeny po silnici II/437 ul. Lipnická, ul. Záhorská (bez provádění závleku) s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Týn n.Bečvou,rest. a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Týn n.Bečvou,rest. nebude obousměrně obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna následovně:

  • Směr Lipník n. B.: o cca 90 m zpět směr Lhota na chodník v blízkosti RD č. p. 284 k náhradnímu označníku.
  • Směr Lhota / Přerov: o cca 130 m dále směr Lhota na slepou místní komunikaci v blízkosti RD č. p. 324 k náhradnímu označníku.

Zastávky Týn n.Bečvou,náves; Týn n.Bečvou,u rybníka; Týn n.Bečvou,točna nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Ostatní spoje (spoje č. 1, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 35, 5, 6 a 9), které pouze projíždí obcí po silnici II/437 budou v Týně n. B. vedeny ve svých trasách s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Týn n.Bečvou,rest., z které budou pokračovat dále dle platného jízdního řádu.

Zastávka Týn n.Bečvou,rest. nebude těmito spoji obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna následovně:

  • Směr Lipník n. B.: o cca 90 m zpět směr Lhota na chodník v blízkosti RD č. p. 284 k náhradnímu označníku.
  • Směr Lhota / Přerov: o cca 130 m dále směr Lhota na slepou místní komunikaci v blízkosti RD č. p. 324 k náhradnímu označníku.

Linka 920944

Spoj č. 19 bude v Týně n. B. vedený úsekem řízeným semafory na II/437 ul. Lipnická – III/43712 na náves B. Smetany, kde se otočí a náhradou obslouží provizorní zastávku Týn n.Bečvou,náves před budovu Muzea Bedřicha Smetany a bude pokračovat zpět ve své trase směr Za Vodou – Hlinsko dle platného jízdního řádu.

Zastávka Týn n.Bečvou,rest. nebude tímto spojem obsluhována s náhradou v provizorní zastávce Týn n.Bečvou,náves před budovu Muzea Bedřicha Smetany u náhradního označníku.

 

Spoj č. 20 bude v Týně n. B. vedený ve své trase po silnici II/437 s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Týn n.Bečvou,rest., z které bude pokračovat dále přes úsek řízený semafory směr Lipník n. B. dle platného jízdního řádu.

Zastávka Týn n.Bečvou,rest. nebude tímto spojem obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna o cca 90 m zpět směr Lhota na chodník v blízkosti RD č. p. 284 k náhradnímu označníku. 


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 522Linka 944