Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/437 ul. Lipnická a ul. Záhorská v obci Týn nad Bečvou

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
4. 9. 2023 0:00 - 30. 11. 2023 23:00

Částečná uzavírka silnice II/437 ul. Lipnická a ul. Záhorská v obci Týn nad Bečvou

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k částečné uzavírce silnice II/437 ulice Lipnická a ulice Záhorská v obci Týn nad Bečvou.

Termín uzavírky: od 4. 9. 11. 9. 2023 (změna termínu) do 30. 11. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920522 a 920944 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

AKTUÁLNĚ: V termínu od 29. 11. 2023 do 30. 11. 2023 (vždy v čase od 7:30 hod. do 20:30 hod.) bude probíhat pokládka finální asfaltové vrstvy za úplné uzavírky včetně autobusů. Spoje zmíněných linek budou vedeny po objízdné trase následovně:

 

Linka 920522

Spoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Lipníku n. B. po silnicích II/437 – II/434 – III/43421 Hlinsko s obsluhou zastávky Hlinsko,pož.zbroj. – III/43421 Kladníky – II/437 Lhota do stávající zastávky Lhota,náves, kde se otočí a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje budou vedeny z Lipníku n. B. po silnici II/437 do Týna n. B., kde se otočí v areálu ZD a obslouží náhradou přemístěnou zastávku Týn n.Bečvou,rest., po obsloužení zastávky se vrátí stejnou trasou zpět do Lipníku n. B., případně budou pokračovat u Předního mlýna dále po objízdné trase směr Hlinsko.

Zastávka Týn n.Bečvou,mlýn bude obousměrně obsluhována pouze vybranými spoji této linky.

Zastávka Týn n.Bečvou,rest. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 270 m dále směr Lipník n. B. na místní komunikaci v blízkosti bytového domu č. p. 244 k náhradnímu označníku a obsluhována pouze vybranými spoji této linky.

Zastávky Týn n.Bečvou,náves; Týn n.Bečvou,u rybníka; Týn n.Bečvou,točna nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 920944

Spoj č. 19 bude veden ve své trase z Lipníku n. B. po silnici II/437 do Týna n. B., kde se otočí v areálu ZD a obslouží náhradou přemístěnou zastávku Týn n.Bečvou,rest., po obsloužení zastávky se vrátí stejnou trasou zpět na křižovatku u Předního mlýna a bude pokračovat dále ve své trase směr Hlinsko dle platného jízdního řádu.

Zastávka Týn n.Bečvou,rest. nebude tímto spojem obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 270 m dále směr Lipník n. B. na místní komunikaci v blízkosti bytového domu č. p. 244 k náhradnímu označníku.

Spoj č. 20 bude po obsluze stávající zastávky Lhota,náves veden objízdnou trasou ze Lhoty po silnicích II/437 – III/43421 Kladníky – Hlinsko – II/434 – II/437 mimo Týn n. B. – II/437 Lipník n. B. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Týn n.Bečvou,rest. nebude tímto spojem obsluhována bez náhrady.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány pozměněné výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

V případě, že zhotovitel zvládne pokládku provést během prvního dne, budou spoje zmíněných linek operativně vráceny do svých původních tras, a tím by mělo dojít k ukončení úplné uzavírky.


Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek střídavě po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

Zhotovitel umožní v Týně n. B. obousměrný průjezd BUS křižovatkou II/437 x III/43712 (u hospody) směr náves – točna v průběhu celé realizace stavby.

V úseku řízeným semafory se nachází stávající zastávka Týn n.Bečvou,rest., která nebude obousměrně obsluhována, a pouze pro vybrané spoje bude obousměrně přemístěna dále na silnici II/437 směr Lhota k náhradním označníkům.

 

Linka 920522

Přímé spoje mezi Lipníkem n. B. a Týnem n. B. (spoje č. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 31, 4, 7 a 8) budou v Týně n. B. vedeny ve svých trasách až na točnu, ale bez obsluhy stávající zastávky Týn n.Bečvou,rest.

Zastávka Týn n.Bečvou,rest. nebude těmito spoji obsluhována bez náhrady. Nejblíže obsluhovanou stávající zastávkou bude Týn n.Bečvou,náves.

 

Spoje projíždějící Týnem n. B. směr Lipník n. B. nebo Lhota / Přerov:

Spoje (spoje č. 2, 24, 25, 27 a 33), které provádí závlek ze silnice II/437 až do zastávky Týn n.Bečvou,točna a pokračují dále směr Lhota, nebo směr Lipník n. B., budou v obci obousměrně vedeny po silnici II/437 ul. Lipnická, ul. Záhorská (bez provádění závleku) s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Týn n.Bečvou,rest. a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Týn n.Bečvou,rest. nebude obousměrně obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna následovně:

  • Směr Lipník n. B.: o cca 90 m zpět směr Lhota na chodník v blízkosti RD č. p. 284 k náhradnímu označníku.
  • Směr Lhota / Přerov: o cca 130 m dále směr Lhota na slepou místní komunikaci v blízkosti RD č. p. 324 k náhradnímu označníku.

Zastávky Týn n.Bečvou,náves; Týn n.Bečvou,u rybníka; Týn n.Bečvou,točna nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Ostatní spoje (spoje č. 1, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 35, 5, 6 a 9), které pouze projíždí obcí po silnici II/437 budou v Týně n. B. vedeny ve svých trasách s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Týn n.Bečvou,rest., z které budou pokračovat dále dle platného jízdního řádu.

Zastávka Týn n.Bečvou,rest. nebude těmito spoji obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna následovně:

  • Směr Lipník n. B.: o cca 90 m zpět směr Lhota na chodník v blízkosti RD č. p. 284 k náhradnímu označníku.
  • Směr Lhota / Přerov: o cca 130 m dále směr Lhota na slepou místní komunikaci v blízkosti RD č. p. 324 k náhradnímu označníku.

Linka 920944

Spoj č. 19 bude v Týně n. B. vedený úsekem řízeným semafory na II/437 ul. Lipnická – III/43712 na náves B. Smetany, kde se otočí a náhradou obslouží provizorní zastávku Týn n.Bečvou,náves před budovu Muzea Bedřicha Smetany a bude pokračovat zpět ve své trase směr Za Vodou – Hlinsko dle platného jízdního řádu.

Zastávka Týn n.Bečvou,rest. nebude tímto spojem obsluhována s náhradou v provizorní zastávce Týn n.Bečvou,náves před budovu Muzea Bedřicha Smetany u náhradního označníku.

 

Spoj č. 20 bude v Týně n. B. vedený ve své trase po silnici II/437 s obsluhou náhradou přemístěné zastávky Týn n.Bečvou,rest., z které bude pokračovat dále přes úsek řízený semafory směr Lipník n. B. dle platného jízdního řádu.

Zastávka Týn n.Bečvou,rest. nebude tímto spojem obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna o cca 90 m zpět směr Lhota na chodník v blízkosti RD č. p. 284 k náhradnímu označníku. 


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 522Linka 944